Umění jako investice

Společně s galerijní činností pomáháme našim klientům sestavovat kvalitní sbírky uměleckých děl, která budou růst na hodnotě.
Portfolio sestavujeme dle možností a preferencí každého jednotlivého klienta a snažíme se o jeho diverzifikaci. Vždy se postaráme o to, aby vybraná díla měla potenciál růstu a narůstala na hodnotě.
Pozornost zaměřujeme na současné autory, neboť pouze u těchto můžeme stoprocentně ověřit pravost nakupovaných děl. Pouze u žijících autorů totiž můžeme pořídit certifikát pravosti přímo od autora, fotografii autora s dílem, popřípadě i další důkazní prostředky prokazující pravost díla. Nákupu starších autorů se však nebráníme. Pouze zde zdvořile upozorňujeme, že většina těchto děl již svého hodnotového maxima dosáhla a není u nich zdaleka tak velký potenciál růstu  jaký skýtají současní (často v současné době nedocenění) autoři. Při nákupu děl poté preferujeme právě ty autory, kteří jsou nedocenění a u kterých tak lze důvododně očekávat největší nárůst hodnoty.
Poradenství zajišťujeme vždy osobně.
Těšíme se na spolupráci.